O službě

 

Cíle služby

  •   Neformální socializace dětí a mládeže z Dětského domova Olomouc směřující k jejich integraci do společnosti – Dětem a mládeži předáváme přirozenou a nenásilnou formou křesťanskou zvěst, postoje a hodnoty. Korigujeme jejich chování a budujeme v nich správné návyky. Našim dílčím cílem je prevence vzniku sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v dětském domově. Při práci s dětmi uplatňujeme individuální přístup.
  • Pomoc dětem z Dětského domova Olomouc nalézt přátelství uvnitř i vně dětské komunity z dětského domova Přátelství s dětmi a mladistvými budujeme při společných činnostech, hrách, rozhovorech v rámci pravidelných programů, výletů,  vícedenních pobytech a dalších akcí. Přátelství mohou děti a mládež navazovat nejen s námi, ale i s vrstevníky z funkčních rodin nebo z Náhradní rodinné péče. Takovou příležitostí jsou například zimní a jarní pobyty nebo letní tábory Dětské misie, kde jsou pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou tyto navázané vztahy velmi obohacující a podporují naše celkové integrační a socializační snahy.
  • Podpora vnitřní motivace studentů dobrovolníků k budoucí službě  a práci v pomáhajících profesích – Studenti při této dobrovolnické službě mohou blíže seznámit s celkovou problematikou týkající se dětí a mládež s nařízenou ústavní výchovou. Pravidelná setkání dobrovolníků jsou zaměřena nejen na přípravu realizace samotných programů, ale také vzájemné sdílení a poskytování zpětné vazby v rámci supervize. Našim záměrem je i organizace akcí zaměřených na team-building.

 Cílová skupina dětí

 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 3 do 19ti let, kterým je rozhodnutím soudu nařízena ústavní výchova, a kterou vykonávají v Dětském domově Olomouc, U Sportovní haly 1a, 77200 Olomouc. Jedná se o dětský domov rodinného typu, kde děti žijí v 7 – 8 členných rodinných skupinkách. Rodinných skupinek je 6 a dětí je celkem 48. Každá skupinka má vlastní obývací pokoj (hernu) a kuchyňku.

Děti a mladiství jsou v dětském domově umístěny především z důvodů selhání a celkové dysfunkce jejich biologické rodiny, nejčastěji ve spojení s různými sociálně patologickými jevy (alkoholismus, drogová závislost, bezdomovectví, trestná činnost apod.).  Jedná se děti a mladistvé často psychicky deprivované nebo dokonce psychicky, fyzicky a výjimečně i sexuálně zneužívané. Některé děti trpí syndromem ADD nebo ADHD. U dětí a mladistvých se také objevují výchovné problémy a specifické problémy učení zejména dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie.

 

Metody a formy služby

  • Pravidelné programy jednou za dva týdny – biblická slovíčka, diskuze, rozhovory, soutěže, hry různého zaměření včetně her sociálních, morálních, rozvíjejících paměť, myšlení a učení, dále výtvarné a kreativní činnosti, sportovní činnosti aj.
  • Jednodenní akce – výlety, exkurze, kulturní akce, sportovní akce apod.
  • Vícedenní pobyty – zimní, jarní a letný víkendové pobyty, letní tábory
  • Individuální návštěvy  - individuální rozhovory, doučování, čtení pohádek aj.

 

 

 

 

 

AKCE
Po Út St Čt So Ne

AKTUALITY

01.05.2013

Zoo kroužek pro děti :-)

Máte rádi zvířátka? Chcete se naučit, jak se o ně starat? Přijdte se podívat k nám na zoo kroužek pro děti. Nabízíme spoustu zajímavých aktivit pro zvídavé děti  :-)

 

05.12.2012

Darujeme zvířátka - pískomily, morčata, raky

V YMCE máme k dispozici zvířátka do dobrých rukou :-)

 

 
Ymca
Akademická YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA Braník, , Praha
YMCA Brno, Kounicova 3, Brno
YMCA DAP, , YMCA DAP
YMCA Děčín, , Děčín
YMCA Familia, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA Hradec Králové, Šafaříkova 666, Hradec Králové
YMCA Husinec, , Husinec
YMCA Jindřichův Hradec, , Jindřichův Hradec
YMCA Klatovy, ,
YMCA Letohrad, ,
YMCA Liberec, , Liberec
YMCA Mělník, ,
YMCA Neveklov, , Neveklov
YMCA Olomouc, Šafaříkova 7, Olomouc
YMCA Orlová, Palackého 787, Orlová
YMCA Ostrava - Poruba, Rošického 106, Ostrava
YMCA Plzeň, ,
YMCA Podivín, ,
YMCA Praha, Na Poříčí 12, Praha
YMCA Setkání, ,
YMCA Sever, ,
YMCA SKAUT, ,
YMCA Strmilov, ,
YMCA Třebechovice, ,
YMCA v ČR - ústředí, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA v Ústí nad Labem, Hradiště 4, Ústí nad Labem
YMCA Živá rodina, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA Znojmo, ,